INTRAMA Deklaratë për anëtarësimin SAVE FOOD

INTRAMA është krenare për anëtarësimin në iniciativën globale SAVE FOOD! Për shkak të përvojës në tregun tonë në zhvillim, si dhe për shkak të sfidave me të cilat ballafaqohemi në Ballkan, INTRAMA ndihet shumë e njohur me qëllimet e SAVE FOOD.

Slogani i kompanisë sonë: "Ndihmojmë që të bëjmë më të vlefshëm ushqimin" synon të vendosë misionin e INTRAMA-s me pak fjalë. Qëllimet tona si dhe qëllimet e SAVE FOOD do të thotë që për të bërë më të vlefshëm ushqimin, vlera e saj, e cila vazhdimisht kompromentohet nga humbja e ushqimit dhe mbeturinat ushqimore, duhet të mbrohet. Në tregun tonë, INTRAMA tashmë ka dhënë shumë kontribute ndaj këtij qëllimi:

Që nga viti 1994, INTRAMA ka furnizuar klientët tanë zgjidhje të sistemit teknik në sektorët e përpunimit të ushqimit, paketimit të ushqimit dhe shitjes me pakicë të ushqimit në Bullgari. Zgjidhjet tona të sistemit përbëhen nga makineri, harxhuese, si dhe shërbime teknike dhe softuerë. Pas vitit 2000, INTRAMA u zgjerua më tej në Maqedoni, Rumani, Kosovë, Serbi dhe Shqiperi.

Tregu i ushqimit në Ballkan karakterizohet nga prodhuesit lokalë të vegjël dhe të mesëm me një traditë të gjatë në prodhimin e ushqimit. Për këta konsumatorë, INTRAMA mbulon të gjithë zinxhirin e vlerës nga "thertore në shitjen e ushqimit në vendin e shitjes". Veçanërisht për zgjidhje si për paketimin e ushqimit, INTRAMA është një nga furnizuesit kryesorë, duke bërë punë pioniere dhe krijuar sisteme moderne të paketimit në tregjet e Ballkanit.

Gjate viteve, INTRAMA ka zgjeruar aktivitetet e saj të prodhimit për të përfshirë marrjen qese, nxjerrjen film, printim etiketë, si dhe prodhimin e makinave paketimit. INTRAMA është një nga vetëm disa prodhues të integruar vertikalisht, i cili është në gjendje të ofrojë klientëve tanë zgjidhje të plota të sistemit nga një burim.

INTRAMA u rrit në një rajon ku ende ka potencial të lartë për zhvillim në industrinë ushqimore. Për shkak të këtij fakti, ne i njohim problemet dhe kërkesat e prodhuesve të ushqimit që punojnë në kushte të ngjashme. Në tregjet tona, e gjithë zinxhiri i vlerës së prodhimit të ushqimit tregon një kërkesë të lartë për parandalimin e mbetjeve ushqimore dhe zgjatjen e afatit të ushqimit në rrugën drejt konsumatorëve finalë. Veçanërisht për shkak të të ardhurave të ulëta të njerëzve në Ballkan, prishja e ushqimit është një problem i rëndë që kërkon zgjidhje profesionale.

Për të përfunduar: Ndërsa INTRAMA ka përvojën dhe njohuri se si sfidat specifike për industrinë ushqimore në tregjet në zhvillim, ajo ofron zgjidhjet e duhura të sistemit të cilat i përmbushin këto kërkesa me prodhimin e vet. Bazuar në përvojën tonë, ne jemi të bindur se INTRAMA është në gjendje të japë një kontribut drejt realizimit të qëllimeve të SAVE FOOD.

Edhe përtej rajonit tonë të Ballkanit, INTRAMA dëshiron të mbështesë SAVE food duke parandaluar mbeturinat ushqimore dhe prishjen e ushqimit duke ruajtur vlerën e ushqimit dhe duke ndihmuar për ta bërë më të vlefshëm ushqimin!