Članstvo INTRAME u “SAVE FOOD-u”

INTRAMA je ponosna članica globalne inicijative SAVE FOOD! Zahvaljujući sopstvenom iskustvu, izazovima pred kojima smo se našli, i razvitku na tržištu Balkana, mi smo saglasni sa ciljevima SAFE FOOD-a.

Slogan naše kompanije je: “Mi činimo hranu vrednijom” ima za cilj da prenese misiju INTRAME. Naši, kao i, ciljevi SAVE FOOD inicijative, govore da je neophodno zaštititi vrednost hrane, od neprestanih gubitaka i otpada, kako bi hrana postala vrednija. Na našem tržištu INTRAMA je već pružila nekoliko doprinosa tom cilju:

Od 1994. godine, INTRAMA  dostavlja kompleksna tehnološka rešenja u vidu opreme, robe, usluga za prehrambene industrije, pakovanja i realizacije na tržištu Bugarske. Nakon 2000. godine  uspeli smo da proširimo naše delovanje na Makedoniju, Rumuniju, Kosovo i Srbiju.

Tržište Balkana  karakterišu mali i srednji lokalni proizvođači, sa dugom tradicijom u proizvodnji hrane. Uz pomoć naših tehnoloških rešenja, mi čuvamo vrednost hrane u celom njenom lancu „od klanice  do rafova u prodavnicama“. Posebno u oblasti pakovanja prehrambenih proizvoda, INTRAMA je jedan od vodećih pionira na Balkanskom poluostrvu, koji nalaže moderne sisteme pakovanja kao standard.

Tokom godina, INTRAMA je proširila svoje proizvodne aktivnosti, na izradu vakuum kesa, ekstrudiranje film folije, štampanje etiketa kao i proizvodnju mašina za pakovanje. INTRAMA je jedan od retkih  proizvođača koji je u mogućnosti da svojim kupcima ponudi kompletna sistemska rešenja iz jednog izvora.

INTRAMA je porasla u regionu koji ima značajnu potrebu za razvojem. Mi smo svesni problema i želja proizvođača prehrambenih proizvoda. Naši klijenti proizvode u relativno težim uslovima od onih u jednoj razvijenoj evropskoj ekonomiji. Na našim tržištima treba apsolutno da bude ograničen gubitak hrane u celom njenom lancu prerade. To je od izuzetne važnosti zbog niže kupovne moći krajnjeg korisnika.
Da zaključimo – mi imamo iskustvo koje je sakupljeno poteškoćama i zahtevima onih u razvijenim tržištima, raspolažemo sopstvenom proizvodnjom, i takođe osiguravamo prilagođena sistematska rešenja, kako bismo odgovorili na ono što se traži. Zato smo sigurni u naš cenjeni doprinos globalnoj inicijativi SAFE FOOD-a. Težimo da na Balkanu i van njega, doprinesemo prevenciji gubitka prehrambenih proizvoda, zatim da doprinesmo čuvanju njihovih osobina, kao i poboljšanju njihovih vrednosti.